SVE O NJEMAČKOJ - I DIO

SVE O NJEMAČKOJ - I DIO

SVE O NJEMAČKOJ - I DIO

Dragi JobStep pratitelji, 
 
Kao što znamo, ali i možda ne znamo, odlučili smo vam u narednom periodu približiti sam proces odlaska u Njemačku (kao zaposlenje) i riješiti neke nedoumice. Kako bismo svi utvrdili gradivo i pospremili nove informacije svakih nekoliko dana ćemo vam donositi priče u dijelovima. Pa da počnemo..
 
1. januara 2021. godine u Njemačkoj je stupilo na snagu novo Pravilo koje predstavlja produžetak aktuelno važećeg  takozvanog Pravila za  Zapadni Balkan. Time je Savezna vlada Njemačke omogućila da i poslije 2020. godine državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije imaju privilegovan pristup njemačkom tržištu rada. To i dalje važi za svaku vrstu zaposlenja – neovisno o tome da li je kvalifikacija priznata. Produženje  navedenog  Pravila važi zaključno sa 2023. Preduslov za izdavanje vize ostaje i dalje pribavljanje saglasnosti Savezne agencije za rad. Također će se i dalje vršiti provjera prioriteta u pogledu njemačkih i državljana EU.
 
Zbog velikog interesa za terminima u svrhu podnošenja zahtjeva, koji daleko premašuje broj dostupnih termina, od decembra 2021. dodjela termina će se svakog mjeseca vršiti po principu izvlačenja (po principu lutrijskog postupka).
Postupak izvlačenja će se održati u 25. kalendarskoj sedmici 2022. u Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu pod nadzorom više osoba. Nakon toga će izvučene osobe još u junu 2022. biti obaviještene od strane Ambasade kada je njihov termin u julu 2022. Sve registracije koje su izvršene od 01. do 13. juna 2022. će učestvovati u postupku izvlačenja. Odnosno, ranije izvršena registracija NEMA prednost u odnosu na onu koja je usljedila kasnije u periodu od 01. do 13. juna 2022.
Da približimo, ovaj princip izvlačenja osoba za termine za vizu je identičan onom izvlačenju u bubnju za loto. Neovisno koliko je neka kuglica (osoba) u samom bubnju (sistemu) program će nasumično odabrati sretna lica koja traže posao u Njemačkoj. Dakle, svaka osoba ima jednake šanse prilikom odabira i apsolutno nema osobe koja ima prednost prilikom odabira. 
Međutim i tu imamo izuzetke, jer postoje lica koja mogu dobiti vizu za rad/boravak u Njemačkoj, ali oni idu po principu plava karta ili nostrificiranje diplome. Ali... 
O tome pišemo drugi put smiley