Uspješna priča

Uspješna priča

Amir Alibabic

Video

Moje ime je Amir Alibabić, u znak zahvalnosti svoju recenziju nisam pisao nego sam snimio video.

Također koristim priliku da se i pismeno zahvalim na angažmanu koji ste pružili, ne samo meni nego i ostalim kolegama koji su svoju sreću pronašli preko Vaše aganecije.