Nostrifikacija diplome!

Nostrifikacija diplome!

Za 15 dana do termina u njemačkoj ambasadi

JobStep za Vas preuzima cjelokupnu brigu oko nostrifikacije i potrebnih administrativnih radnji!

Uz naše stručno osoblje, te za ovu svrhu posebno kreiran program, ste samo na korak do Vaše karijere u Njemačkoj.

Svi prevodi, stručna pomoć sudskog tumača, profesionalna korespodencija sa zaduženim institucijama, nadležnim osobama, samo su dio naše usluge.

Blagovremeno ćete biti obaviještavani o statusu Vaše nostrifikacije te eventualnim potrebnim dopunama, kako bismo skratili put do Vaše karijere u Njemačkoj.

Za Vaš predmet ćete imati kontakt osobu koju možete kontaktirati ukoliko imate nedoumice i pitanja.

Vi prikupite dokumentaciju, mi radimo ostalo!