Zašto mi treba nostrifikacija diplome?

Zašto mi treba nostrifikacija diplome?

Zašto mi treba nostrifikacija diplome?

Nostrifikacija diplome u prvom redu predstavlja proces priznavanja važeće diplome stečene na području jedne države za korištenje u drugoj državi. Dio posla koji Jobstep kao firma za administrativnu podršku pri zapošljavanju na tržištu rada Savezne Republike Njemačke obavlja, je upravo nostrifikacija diplome za Njemačku. U ovom procesu, osobe koje imaju stečeno stručno zvanje, akademsku titulu koju su dobili školovanjem na prostoru Bosne i Hercegovine, Jobstep International izvršava priznavanje navedene diplome za Vas, kako bi zvanje bilo validno za zapošljavanje na prostorima Savezne Republike Njemačke.

Ukoliko poslodavac iz Njemačke otvori konkurs u kojem traži doktora, medicinara, varioca ili frizerku on traži dokaz o stručnoj spremi, odnosno potrebno je da ste za tu poziciju osposobljeni i kroz nastavni proces, što znači da u diplomi stoji zvanje predviđeno oglasom. Tako ukoliko ste završili srednju školu i stekli zvanje – kuhara naprimjer, ta diploma ukoliko je na bosanskom jeziku ocjenjivana je po bosanskom sistemu školovanja – u Njemačkoj kao takva ne vrijedi, zato je potrebno  izvršiti priznavanje diplome i tu nastupa Jobstep tim. Ukoliko se osoba prijavi kako bi nostrifikovala svoju diplomu, zapravo predaja potrebne dokumentacije je sve što je potrebno. Sav posao odrađuje Jobstep tim.

Ono što je krajnji rezultat je - nostrifikovana diploma, a koja je, jednostavno rečeno, upoređena sa obrazovnim sistemom Savezne Republike Njemačke i time, zvanje kuhara, medicinara, građevinara, arhitekte vrijedi na prostorima Njemačke.

I naravno osnovna vrijednost ovog procesa, zbog kojeg on i postoji jeste da sa nostrifikovanom – priznatom diplomom aplicirate na konkurse sa traženim zvanjem koje već posjedujete, a koje je u Njemačkoj time  u potpunosti priznato.

 

Pitanje poznavanja jezika

Poznavanje njemačkog jezika ovisi o tome kako je ono definisano oglasom. Za određene konkurse poznavanje njemačkog jezika nije neophodno dok je za neke potreban osnovni nivo, srednji ili čak najviši nivo ukoliko se radi o visokim akademskim zvanjima.

 

Djelimično priznata diploma

U određenim zanimanjima postoji mogućnost da Vaša diploma ne može biti u potpunosti priznata, razlog je vrlo jednostavan, a to je da u poređenju sa njemačkim obrazovnim sistemom nemate isti nastavni plan i program, što nikako nije razlog za brigu. U ovom slučaju je potrebno da posjedujete A2 certifikat o poznavanju njemačkog jezika kako biste dobili termin u ambasadi SR Njemačke, a otvara Vam se i sjajna mogućnost dodatnog usavršavanja i mogućnost potpunog priznavanja Vaše kvalifikacije.

 

Jobstep, tim koji radi za Vas!