Traži se: Knjigovođa

Traži se: Knjigovođa

Traži se: Knjigovođa

TRAŽI SE: KNJIGOVOĐA (M / Ž)
Mjesto rada: Bihać

Radno iskustvo: Minimalno 2 godine na dole navedenim poslovima

Obrazovanje: VSS ili VŠS ekonomskog smjera

Poželjno poznavanje njemačkog jezika
 

Potrebno poznavanje:

- rada na računaru

-Robno materijalno knjigovodstvo

-Obavljanje poslova unutrašnjeg i ino platnog prometa

-Vođenje blagajne društva i obračun putnih naloga

-Knjiženje izvoda

-Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura

-Druga knjiženja u okviru rada službe

-Izrada PDV prijava

-Izrada obrazaca 1002

-Izrada finansijskih izvještaja

-Briga o urednosti i kompletnosti dokumentacije

-Skeniranje i arhiviranje dokumentacije

-Drugi poslovi po nalogu direktora preduzeća

-Izrada obrasca SPR-1053 – Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti
 

Potrebna dokumentacija:

- biografija

-diploma

-dokaz o završenim kursevima /  edukacijama

NA KONKRUS SE MOŽETE PRIJAVITI KLIKOM NA DUGME " PRIJAVI SE" NAKON ČEGA VAM SE OTVARA PRIJAVNA FORMA ZA UNOS NEOPHODNIH PODATAKA.