Svi termini po odredbi zapadnog balkana su STORNIRANI!!!

Svi termini po odredbi zapadnog balkana su STORNIRANI!!!

Svi termini po odredbi zapadnog balkana su STORNIRANI!!!

Od 01.01.2021 godine stupa na snagu novo pravilo koje predstavlja produžetak  važećeg pravila za Zapadni Balkan. Svi dosadašnji termini su stornirani, to vrijedi i za one termine koji su već dodijeljeni a nisu mogli biti realizirani zbog zatvaranja ambasade. 
 
Nakon ukidanja mjera bit će omogućeno NOVO PRAVILO za apliciranje termina za vizu. Upitno je kada će ambasada omogućiti novu dodjelu termina, te kako će ona izgledati.
 
I dalje je moguće aplicirati za termin u ovim kategorijama:
- Spajanje porodice
- Visokokvalifikovani kadar, Plava Karta EU, MINT kao i IT zanimanja bez visoke stručne spreme (uz prilaganje predsaglasnosti);
- Studij
- Kvalifikovani detaširani radnici
- stručna radna snaga s priznatim stručnim obrazovanjem: 
 
Ne želite više gubiti vrijeme čekajući? Saznajte kako Vi možete otići u najkraćem mogućem periodu.