Nostrifikacija diplome kao ključan korak za zaposlenje u Njemačkoj

Nostrifikacija diplome kao ključan korak za zaposlenje u Njemačkoj

Nostrifikacija diplome kao ključan korak za zaposlenje u Njemačkoj

Ukoliko ste već istraživali šta vam to treba za odlazak u Njemačku, onda vam je poznato da se u toku postupka priznavanja/nostrifikacije stručnih kvalifikacija (provjera ekvivalentnosti obrazovanja), provjerava istovjetnost inozemnih i njemačkih kvalifikacija, te da li su potrebne određene kompenzacijske mjere.

Jednostavnije rečeno, neophodno je da vaša diploma bude priznata i prilikom tog procesa detaljno se porede vaše kvalifikacije sa njemačkim obrazovnim sistemom. Svaka osoba koja je pohađala školu, bilo srednju ili fakultet u našoj zemlji - može da podnese zahtjev da joj se diploma prizna kao važeća i u Njemačkoj.

Osim što je nostrifikacija diplome nužna za odlazak u Njemačku po novom zakonu, tačnije kao stručni kadar sa kvalifikovanim stručnim obrazovanjem – nostrificirana diploma ima mnoge prednosti na tržištu rada.

Traženje posla u Njemačkoj često predstavlja veliki izazov za osobe koje nisu državljani Evropske unije. Razloga je mnogo, a između ostalog, izazov predstavljaju i diplome. Naime, diplome koje su stečene van Njemačke u većini slučajeva imaju deficit u praksi kada se uporede nastavni planovi npr. u Bosni i Hercegovini sa nastavnim planovima i programima u Njemačkoj.

Na koji način nostrifikacija rješava taj izazov? Nostrifikacija diplome u potpunosti uporedi vaše kvalifikacije sa njemačkim obrazovnim sistemom i daje vam, ukoliko je sve uredu, naziv Fachkraft ili kvalifikovani/stručni kadar iz vaše oblasti.

Kada aplicirate za posao u Njemačkoj sa priznatom/nostrifikovanom diplomom - imate jednake uvjete da dobijete posao kao i državljani Evropske unije. Diploma koja je priznata u Njemačkoj vas svrstava u kategoriju Fachkrafte (stručni kadar) i podrazumijeva da ste stručnjak u oblasti za koju se prijavljujete. Na ovaj način ste jednako konkurentni kao i svaki drugi kandidat koji se prijavljuje na posao. Ova činjenica ruši predrasude o tome da Nijemci i drugi građani Evropske unije imaju prednost pri zapošljavanju.

Da zaključimo: nostrifikacija diplome nije samo jedan u nizu koraka da zakažete termin za vizu u Njemačkoj ambasadi. Zapravo je ključan korak za predstavljanje vas na tržištu rada u Njemačkoj uz iste uvjete i šanse koje imaju državljani Evropske unije.

Naš tim je tu da vam pruži podršku – ukoliko želite da vas pratimo kroz mukotrpan proces nostrifikacije, javite nam se i bit će vam dodijeljena kontakt osoba koja će biti isključivo zadužena za vaš slučaj i s vama će proći svaki korak nostrifikacije diplome.

Svaki početak je težak, ali mnogo je lakše kada imate tim koji vam svijetli put i daje tačne upute.