fbpx

NJEMAČKA AMBASADA:OBAVJEŠTENJE ZA OSD CERTIFIKATE

Dokaz o poznavanju njemačkog jezika za izdavanje vize
Podnosioci zahtjeva za vizu moraju u svrhe različitih boravaka (između ostalog spajanje porodice sa suprugom,
spajanja djece starije od 16 godina, zapošljavanje zdravstvenih radnika, Au-Pair) priložiti dokaz o poznavanju
njemačkog jezika na odgovarajućem nivou prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
(GER). Koji nivo poznavanja jezika Vam je potreban za određeni boravak, možete saznati iz odgovarajućih
infolistova. Informacije o sadržaju i stepenu ispita na različitim jezičkim nivoima, i sl. možete pronaći pod
linkom www.goethe.de/bih.
Kao dokaz potrebno je priložiti uvjerenje o položenom ispitu njemačkog jezika, koje je izdato na temelju
standardiziranog ispita o znanju jezika prema standardima „Association of Language Testers in Europe
(ALTE)“.
U postupku za izdavanje vize, Njemačka ambasada u Sarajevu trenutno priznaje certifikate o položenom
ispitu od jezičkih instituta kako slijedi u nastavku:
– Goethe-Institut e.V. (GI).
– Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD):
Od 01.08.2019. godine će Ambasada ponovo prihvatati ÖSD-certifikate iz Bosne i Hercegovine. Kod
certifikata iz Bosne i Hercegovine je mjerodavan datum polaganja ispita za pojedinačne module, a NE
datum izdavanja jezičkog certifikata. To znači da ispiti za pojedinačne module moraju biti položeni
nakon 31.07.2019. godine. U suprotnom, priznavanje jezičkog certifikata neće doći u obzir.
– TestDaF-Institut (TestDaF).
– telc gGmbH (TELC), ukoliko je ispit položen u Njemačkoj.
Svi ostali certifikati kao i potvrde raznih jezičkih škola, koje potvrđuju samo učešće na tečaju njemačkog jezika,
se ne mogu priznati u postupku za izdavanje vize.
Također se NE MOGU priznati dijelovi certifikata o položenom jeziku iz pojedinih vještina/modula „govor,
pisanje, čitanje, slušanje“, nego samo cjelokupni certifikati o položenom jeziku koji obuhvataju sve 4
vještine/modula.
Molimo obratite pažnju na to da certifikati o položenom ispitu njemačkog jezika koji obuhvataju četiri (4)
modula i koji zadovoljavaju jezički nivo koji je Vama potreban za Vašu svrhu boravka u Njemačkoj, na dan
podnošenja zahtjeva za vizu NISU stariji od godinu dana. Stariji jezički certifikati i oni sa starijim parcijalnim
modulima neće biti priznati.

By | 2019-07-17T05:53:04+00:00 July 17th, 2019|Obavijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment