Ako ste u nedoumici da li se upisati ili od kojeg stupnja krenuti učiti Njemački jezik?! Provjerite svoje znanje preko “online testova” od renomirane izdavačke kuće “Hueber Verlag” prema čijem programom i knjigama održavamo kurs .

ZAPOČNI TEST

O kursu

U našem programu zapošljavanja nezaobilazan faktor i uslov je poznavanje njemačkog jezika. Bilo da ste apsolutni početnici ili znate osnove, naši predavači će Vam pomoći da u što kraćem roku dostignete nivo znanja za potrebe studiranja, življenja, rada ili neku drugu svrhu sa već provjerenim metodologijama u svijetu priznatih instituta. Nastava je raznolika i zanimljiva s mnogo razgovora. Vrlo male grupe polaznika i intenzivne metode učenja omogućuju Vam da za vrijeme satova mnogo vježbate govorenje jezika.

Sadržaj kursa

Na našem intenzivnom kursu naučit ćete sve vještine potrebne za uspješno svladavanje njemačkog jezika:

  • Govorenje
  • Slušanje
  • Pisanje
  • Gramatiku
  • Vokabular

Kurseve održavamo u Poslovnom Centru Krajina u dole navedenim terminima.

  • Svakim radnim danom raspoređeni od 08:00 do 22:00 .
  • 3 puta sedmično po grupi/24 časa mjesečno
  • Grupe od A1-B1(jutarnji i večernji termini)
  • Cijena  100 KM mjesečno

Na Kurs su svi dobrodošli koji žele u što kraćem roku naučiti navedeni jezik.

LEVELI

abb-srp1-2

Elementarna upotreba jezika

Kandidat na ovom nivou razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primjer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta posjeduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazumije na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu

abb-srp3-4

Elementarna upotreba jezika

Kandidat razumije rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primjer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazumije u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim riječima opiše svoje porjeklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

abb-srp5-6

Samostalna upotreba jezika

Na ovom nivou kandidat je u stanju da razumije glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vrijeme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama njemačkog govornog područja.

1001191515

Samostalna upotreba jezika

Na ovom nivou kandidat je u stanju da razumije glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vrijeme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama njemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. Može spontano i tečno da se sporazumijeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obe strane. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.

c1

Kompetentna upotreba jezika

Kandidat je u stanju da razumije širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi djelotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primjereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

Ambijent sa kursa

Prijavi se

Jednostavno i brzo , ispunite formu

Prijava

TRENUTNI RASPORED ažuriran 28.02.2017.

Preuzmi raspored

ZLATA 

SCHRITTE 1(neu) 
Pon: 20:00 – 21:30
uto: 20:00 – 21:30
Cet: 20:00 – 21:30

ARMELA 

SCHRITTE 3 
Uto: 12:00 – 13:30
Sri: 12:15 – 13:45
Pet: 8:00 – 9:30

EDITA

 SCHRITTE 3

Pon: 18:30 – 20:00
Sri: 18:30 – 20:00
Cet: 16:30 – 18:00

ŠKOLARCI (neu) 
Uto: 15:00 – 16:30
Sri: 15:30 – 17:00
Pet: 15:30 – 17:00

 SCHRITTE 5 
Pon: 18:00 – 19:30
Uto: 18:00 – 19:30
Čet: 18:00 – 19:30

SCHRITTE 4
Pon: 9:00 – 10:30
Uto: 16:30 – 18:00
Čet: 12:00 – 13:30

SCHRITTE 2 
Uto: 17:00 – 18:30
Sri: 17:00 – 18:30
Pet: 18:30 – 20:00

SCHRITTE 4
Pon: 19:30 – 21:00
Uto: 19:30 – 21:00
Čet: 19:30 – 21:00

SCHRITTE 1 (Zlatina)
Pon: 17:00 – 18:30
Sri: 17:00 – 18:30
Pet: 19:00 – 20:30